ZONA PRIVADA

LLICÈNCIES / COBERTURES LLICÈNCIA MENORS

Cobertures Llicència Menors

LLICÈNCIA CATALANA

Els pilots menors de 16 anys disposen aquesta temporada d’una llicència de la FCM d’àmbit català, que inclou les prestacions i cobertures de la companyia ALLIANZ SEGUROS amb el número de pòlissa 039685898-00023

Telèfon de Contacte: 91 325 55 68
Mail: asistenciacolectivos.es@allianz.com

EN CAS D´ACCIDENT, ÉS IMPRESCINDIBLE TRUCAR AL TELÈFON INDICAT ABANS DE VISITAR-SE. PRENDRAN NOTA DE L´ACCIDENT I US INFORMARAN DEL CENTRE ON US PODEU VISITAR.

La presentació del comunicat d´accidents implica la PROHIBICIÓ de participar en qualsevol competició o entrenament fins a rebre l´ALTA MÈDICA ESPORTIVA.


LLICÈNCIA HOMOLOGADA

Els pilots menors de 16 anys disposen amb aquesta llicència homologada de les prestacions i cobertures de la companyia ALLIANZ SEGUROS amb el número de pòlissa 039685898-00023

Telèfon de Contacte: 91 325 55 68
Mail: asistenciacolectivos.es@allianz.com

EN CAS D´ACCIDENT, ÉS IMPRESCINDIBLE TRUCAR AL TELÈFON INDICAT ABANS DE VISITAR-SE. PRENDRAN NOTA DE L´ACCIDENT I US INFORMARAN DEL CENTRE ON US PODEU VISITAR.

La presentació del comunicat d´accidents implica la PROHIBICIÓ de participar en qualsevol competició o entrenament fins a rebre l´ALTA MÈDICA ESPORTIVA.


Quan es té dret a utilitzar aquests serveis?
A tot el territori espanyol, sempre que practiquis el motociclisme vinculat a una competició federada i els entrenaments concertats.


CONSELLS EN CAS D’ACCIDENT 

L’assistència mèdica garantida per la pòlissa de la RFME i FCM es prestarà en centres concertats per les Companyies Asseguradores a través de la seva red de Serveis Sanitàries. Es recomana que sempre que es produeixi algun accident o lesió es truqui al telèfonque surt a la llicència, que és el Centre d´Atenció Telefònica (24 hores) de l’asseguradora, i es comuniqui a la FCM dins les 24 hores següents a l´accident.

Assistència Sanitària Urgent

Cal dirigir-se al centre concertat d’urgències més proper i identificar-se com a federat de la FCM per medi de la llicència federativa.
Posteriorment s’enviarà l’informe mèdic d´urgències a la FCM i al Centre d´Antenció Telefònica (24 hores). 

Després de la primera assistència d´urgències, tant si es necessita ingrès o intervenció, com si cal continuar amb les prestacions sanitàries, serà imprescindible sol•licitar autorització al Centre d´Antenció Telefònica (24 hores).
Si davant una urgència vital, el lesionat és ingressat a un centre no concertat, és imprescindible que s’efectuï la comunicació a l’asseguradora amb la màxima brevetat possible i sempre dins de les 24 hores següents a l’accident.

Assistència Sanitària No Urgent

És precís obtenir autorització prèvia per a la prestació de l´Assistència Sanitària no urgent, que es sol•licitarà pel federat al Centre d´Atenció Telefònica (24 hores). Aquesta autorització prèvia serà necessària per a qualsevol prestació sanitària que calgui, per exemple:

  • - Consultes (medicina general, especialistes)
  • - Mitjans de diagnòstic: Radiografies, TACs, RMNs, Ecografies, Gammagrafies, etc.. 
  • - Rehabilitació
  • - Intervencions quirúrgiques
  • - Ingressos hospitalaris 

Les cites seran gestionades pel Centre d´Antenció Telefònica (24 hores), que confirmarà la mateixa amb el federat i enviarà l’autorització pertinent al centre assistencial. El federat enviarà els informes que se li sol•licitin per a la correcta valoració de les prestacions sanitàries que necessita.

Qualsevol assistència en centres no concertats o de Seguretat Social (excepte en les urgències vitals i primeres assistències d´urgències) no serà coberta per la pòlissa d´accidents de la Federació Catalana de Motociclisme.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Museu Moto
Andrac Computing