ZONA PRIVADA

FCM / Notícies

Proclamats els guanyadors a la presidència de la FCM i representant de Lleida

25/05/2018

Acabat el termini d´impugnacions, és confirmen els únics candidats.

Reunida la Junta Electoral nomenada a efectes legals de regular les eleccions a President i Junta Directiva de la Federació Catalana de Motociclisme, President Territorial de Lleida i les eleccions a membres d’Assemblea per a l’estament d’oficials de prova de la mateixa, en el seu domicili social el dia 25 de maig de 2018 a les 20:00, ha decidit proclamar definitivament els guanyadors de les eleccions a President i Junta Directiva de la Federació Catalana de Motociclisme i President Territorial de Lleida.

La Junta Electoral, atès que no s’ha presentat cap impugnació, ha proclamat definitivament guanyadora de les eleccions a President i Junta Directiva de la Federació Catalana de Motociclisme la candidatura encapçalada pel senyor Josep Maria Mañé Navarro i formada pels següents membres: Josep Maria Mañé Navarro, Jordi Mas Fàbregas, Daniel Mas Fontcuberta, Òscar Pérez De Lara Brugueras, Josep Soldevila Domingo, Mònica Boguña Márquez, Joan Ciscar Peris, Manel Vilaró Tubau, Francesc Guerrero Acero, Manuel Maestro Pérez, Josep Cardona Regada i Gaspar Sales Verdiell.

La Junta Electoral també ha proclamat guanyadora la candidatura a la presidència de la Representació Territorial de Lleida encapçalada pel Sr. Manel Sirera Lardies i formada pels següents membres: Manel Sirera Lardies, Magí Cots Martos i Arturo Garcia López.

Per obtenir més informació, segueix-nos a les xarxes socials:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Museu Moto
Andrac Computing