ZONA PRIVADA

FCM / Notícies

Candidatures per a l’elecció de President i Territorial de Lleida i guanyadors eleccions a càrrecs

18/05/2018

Reunida la Junta Electoral nomenada a efectes legals de regular les eleccions a President i Junta Directiva de la Federació Catalana de Motociclisme, President Territorial de Lleida i les eleccions a membres d’Assemblea per a l’estament d’oficials de prova de la mateixa, en el seu domicili social el dia 18 de maig de 2018 a les 20:00, ha decidit proclamar definitivament els guanyadors de les eleccions a membres d’Assemblea per a l’estament d’oficials de prova, i aprovar les candidatures a President i Junta Directiva de la Federació Catalana de Motociclisme i President Territorial de Lleida.

La Junta Electoral, atès que no s’ha presentat cap impugnació, ha proclamat guanyadores de les eleccions a membres d’assemblea per l’estament d’oficials de prova les següents candidatures: Òscar Pérez De Lara Brugueras, Núria Castro Garcia, Alfred Terés De La Rosa, Francisco Javier Gil Rodríguez, Jordi Ribó Caraltó i Mariona Ciscar Adalid.                         

D’altra banda, per a President i Junta Directiva de la Federació Catalana de Motociclisme, només s’ha presentat una única candidatura encapçalada pel Sr. Josep Maria Mañé Navarro i formada pels següents membres: Josep Maria Mañé Navarro, Jordi Mas Fàbregas, Daniel Mas Fontcuberta, Òscar Pérez De Lara Brugueras, Josep Soldevila Domingo, Mònica Boguña Márquez, Joan Ciscar Peris, Manel Vilaró Tubau, Francesc Guerrero Acero, Manuel Maestro Pérez, Josep Cardona Regada i Gaspar Sales Verdiell.

Aquesta candidatura reuneix les condicions estatutàries legals i està avalada per 16 membres de l’Assemblea de la Federació.

Finalment, per a President Territorial de Lleida també s’ha presentat una única candidatura, en aquest cas encapçalada pel Sr. Manel Sirera Lardies  i formada pels següents membres: Manel Sirera Lardies, Magí Cots Martos i Arturo Garcia López.

Aquesta candidatura reuneix les condicions estatutàries legals i està avalada per 2 clubs de Lleida.

 

Per obtenir més informació, segueix-nos a les xarxes socials:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Museu Moto
Andrac Computing