FCM 3H. Resistència Ciclomotors a Can Taulé (G2 Aire, G3Aigua i Canvi)