FCM Copa Catalana de Quadresistència a Bàscara (Q1, Q2 i Qamateur)