FCM Copa Catalana de Quadresistència a Ravós del Terri (Q1, Q2 i Qamateur)