FCM Copa Catalana de Quadresistència a Castellolí (Q1, Q2 i Qamateur)