FCM 3H. Resist. Ciclomotors Sta. Creu de Jutglar (Canvi, G2 Aire i G3 Aigua)