FCM Quadresistència de Castellolí (Q1, Q2 i Trofeu Qamateur)