FCM Quadresistència de Ravós de Terri (Q1, Q2 i Trofeu Qamateur)