FCM Quadresistència d´Almenar (Q1, Q2 i Trofeu Qamateur)