FCM 3 Hores Resistència Ciclomotors a Santa Creu del Jutglar (Canvi,Grup 2 Aire i Grup 3 Aigua)