Mura 1981

Àmbit:Campionat de Catalunya
Data:07/03/2010
Organitzador:Motor Club Terrassa
Categories:Classics
Experts
Pre 72
Pre 80
Trialers
Província:Barcelona
Classificació:Classificació: CLASSIFICACIO MURA 2010.pdf