Promovelocitat Can Padró

Àmbit:Campionat de Catalunya
Data:18/10/2008
Organitzador:F.C.M.
Categories:Promo RACC 50
Promo RACC 70
Província:Barcelona
Classificació:Classificació: Resultats.pdf