Trial de Clàssiques Parc Motor

Àmbit:Campionat de Catalunya
Data:13/07/2008
Organitzador:Motor Club 80
Categories:Clàssic
Experts
Master
Pre 72
Pre 77
Trialers
Província:Barcelona
Classificació:Classificació: CLASIFICACIÓ PARCMOTOR 08.pdf