Trial de Clàssiques de Tona

Àmbit:Campionat de Catalunya
Data:17/02/2008
Organitzador:Moto Club Tona
Categories:Clàssic
Experts
Master
Pre 72
Pre 77
Trialers
Província:Barcelona
Classificació:Classificació: CLASSIFICACIÓ TONA 08.pdf