Trial Nens de Parc Motor

Àmbit:Campionat Barcelona
Data:29/06/2008
Organitzador:Motor Club 80
Categories:Aleví
Base 80
Iniciació
Oberta
Promo 80
Província:Barcelona
Classificació:Classificació: nensparcmotor08.pdf