Promovelocitat Escuderia Osona

Àmbit:Campionat de Catalunya
Data:17/06/2012
Organitzador:Escuderia Osona
Categories:Iniciacio RACC
Promo 50
Promo 70
Província:Barcelona
Classificació:Classificació: 2012_06_17_resultats_promo_osona.pdf