ZONA PRIVADA

FCM / COL·LEGI CÀRRECS OFICIALS

Col·legi Càrrecs Oficials

President

Secretari
FRANCESC GUERRERO ACERO

Coordinador
OSCAR PEREZ DE LARA BRUGUERAS

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Museu Moto
Andrac Computing